Velkommen som forældre i Engtoften

For at dit barn skal føle sig tryg hos os, er det meget vigtigt at vi får etableret et godt og tillidsfuldt samarbejde. Engtoften er vores fælles institution.

Når I har fået en plads til jeres barn i Engtoften, er det vigtigt, at I hurtigt ringer eller kommer på besøg, så vi kan aftale indkøring af jeres barn. Jeres barn vil få tildelt en plads afhængig af, hvor den ledige plads er og barnets alder.
 
Vi modtager også gerne besøg af borgere som er ude og lede efter institutionspladser. Ring og lav en aftale. Vi vil ud fra de ressourcer der er tilstede, den pågældende dag, give en kort rundvisning af Engtoften. 

Forældresamarbejde

Et positivt forældresamarbejde bygger på forældrenes og personalets fælles engagement i barnets liv.
Vores mål er et ligeværdigt, gensidigt og forpligtende samarbejde med jer. Alt sammen til børnenes bedste.

Vi lægger vægt på, at den daglige kontakt mellem forældre og personale bærer præg af dialog og tillid. Det er vigtigt at vi får fortalt - og holdt hinanden orienteret, om begivenheder i barnets liv, som kan have indflydelse på barnets dagligdag hos os og i hjemmet.

Vi kommunikerer på forskellige platforme:

  • Aula er blandt andet et elektronisk komme og gå system. Forældre logger sig på systemet via et link og kan derfra give besked om sygdom, legeaftaler og ferie med mere.
  • Vi bruger Aula til at fortælle nyheder og om arrangementer m.m.
  • Vi kommunikerer alt på Aula og anbefaler at I en gang dagligt holder jer opdaterede her.
  • Men vigtigst af alt er den daglige kontakt; stort og småt – alt er lige vigtigt.

Vi holder en forældresamtale ved start i Engtoften, som vi kalder en "tryg-start-samtale." Her deltager en leder, en pædagog og sundhedsplejerske og jer forældre naturligvis. Her taler vi om jeres hjemmesituation, familieforhold og alt det der har indflydelse på jeres barn. Kort sagt alt det der gør at vi kan møde jer som familie bedst muligt.

Hvis I har brug for en samtale på et andet tidspunkt, så lad os det endelig vide, så vi kan sætte den rette tid af.

Valg til forældrebestyrelsen

Engtoftens forældrebestyrelse er meget engageret og har et tæt samarbejde med dagtilbudslederen. Der holdes 4 møder om året á 2 timers varighed. Her håndterer vi drift, økonomi, kost og de overordnede rammer for Engtoften. 

På forældremøde i april måned vælges der blandt forældrene mindst 3 og højst 7 repræsentanter samt 2 suppleanter til Forældrebestyrelsen.

Derudover vælger medarbejderne på et personalemøde 2 medarbejderrepræsentanter samt 1 suppleant til Forældrebestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Engtoftens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær, og er samtidig rådgiver på kommunalbestyrelsens vegne med hensyn til beslutningernes lovhjemmel.

Forældrebestyrelsens arbejde

Der er lovgivet om hvad der er forældrebestyrelsens arbejde, og arbejdsgrundlaget er: Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2011. Disse bygger på Dagtilbudsloven §14-15-16 samt vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud.

Lovgivningen om forældrebestyrelsens arbejde kan opdeles i to "områder" - den lovpligtige (minimums kompetence) og den mulige (maksimums kompetence)

Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og anvendelse af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer som Kommunalbestyrelsen har fastlagt.


   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Senest opdateret 23.02.2022