Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Velkommen som forældre i Engtoften

For at dit barn skal føle sig tryg hos os, er det meget vigtigt, at det får en god start

Vi anbefaler derfor at en forældre er med de første dage, da det giver barnet en større sikkerhed i mødet med den nye verden, som det skal til at kende. At en forældre er med er en stor hjælp for os. Vi får bedre mulighed for at lære barnet at kende og dermed bedre at tolke og forstå barnets reaktioner.

Alt efter hvordan de første dage gå, barnets alder osv. aftaler vi, hvordan de kommende dage skal forløbe.

Selvom dit barn er tryg ved os, kan det godt en dag være usikker eller ked af det. Du er derfor altid velkommen til at ringe senere på dagen for at høre hvordan det går.

Når I har fået en plads til jeres barn i Engtoften, er det vigtigt, at I hurtigt ringer eller kommer på besøg, så vi kan aftale indkøring af jeres barn. Jeres barn vil få tildelt en plads afhængig af, hvor den ledige plads er og barnets alder.
 
Vi modtager også gerne besøg af borgere som er ude og lede efter institutionspladser. Ring og lav en aftale. Vi vil ud fra de ressourcer der er tilstede, den pågældende dag, give en kort rundvisning af Engtoften. Til alle som kommer på besøg udleverer vi en lille velkomstfolder, med kort info om Engtoften.

Her kan du læse mere om vores søvnpolitik

Her kan du læse lidt om Girafstuen, hvor vi samler de ældste børn, det sidste år de går i Engtoften

Forældresamarbejde

Et positivt forældresamarbejde bygger på forældrenes og personalets fælles engagement i barnets liv, udvikling og trivsel.
Vores mål er et ligeværdigt, gensidigt og forpligtende samarbejde, hvor respekt, tillid og åbenhed er til stede både fra forældrenes og personalets side.

 

Det gør vi for at udvikle samarbejdet

Vi lægger vægt på, at den daglige kontakt mellem forældre og personale bærer præg af dialog og anerkendelse. Det er vigtigt at vi får fortalt - og holdt hinanden orienteret, om begivenheder i barnets liv, som kan have indflydelse på barnets dagligdag hos os og/eller i hjemmet.

I kan altid komme til os, hvis der er undrende spørgsmål, bekymring eller bare noget i gerne vil dele med os.

 

Vi kommunikerer på forskellige platforme

  • Tabulex et elektronisk komme og gå system. Forældre logger sig på systemet via et link og kan derfra give besked om sygdom, legeaftaler og ferie med mere.
  • Vi kan bruger Tabulex til at fortælle Nyheder og om arrangementer m.m.
  • Der kan tilmeldes en SMS ordning, så modtages der besked om, at der er Nyheder der skal læses.
  • Vi kommunikerer mere visionært via opslagstavler og fotoplancher eller kunstværker som malerier m.m.
  • Men vigtigst af alt er den daglige kontakt. Stort og småt – alt er lige vigtigt

Vi holder en forældresamtale ved start i Engtoften og en opfølgningssamtale efter ca. tre måneder og så først igen, når barnet er kommet på Girafstuen, lige inden indskrivning til skole og SFO omkring november.

I de mellemliggende år, kan der blive behov for andre samtaler. Det kan være jer forældre der ønsker en samtale, eller det kan være os pædagoger, der har vurderet, at vi har behov for en samtale. Vi står altid til jeres rådighed for en samtale.

 

   

Inklusion - et fælles ansvar

I Engtoften arbejder vi med begrebet inklusion. Vores udgangspunkt for dette arbejde er Glostrup Kommunes strategi "Øget inklusion - et fælles ansvar".

Citat fra strategien "Øget inklusion-": Inklusion betyder, at de voksne i samspil med barnet eller den unge skaber muligheder for, at barnet lærer og udvikler sig fagligt og socialt og samtidig oplever sig som aktiv og værdifuld deltager i fællesskabet.

I Engtoften arbejder vi ud fra den anerkendende tilgang, hvor vi altid har fokus på barneperspektivet.

I det daglige samarbejde mellem forældre og pædagoger er dialogen vigtig, så der i fællesskab kan udvikles trivsel og findes løsninger på udfordringer. Ingen inklusion uden et forældremedansvar.

  • Er dit barn en del af fællesskabet

 

Forældrearrangementer

Vi holder forskellige forældrearrangementer. Forældremøde, sommer- og julefest, bedste-blomsterdag, kaffe eftermiddage. Det har stor betydning for jeres barn at i deltager i disse arrangementer. Børnene nyder at vise jer forældre deres sted - sæt derfor X i kalenderen.

 

Har dit barn udfordringer ud over det sædvanlige?

Foreningen Familierum skaber kontakt og netværk forældre imellem. Vi deler erfaringer, ideer og redskaber og kan samles og komme hinanden til gode. Kombineret med foredrag, kurser og workshops, kan vi styrke vores familier og dermed vores børns muligheder.

Foreningen Familierum er for familier med børn der bor eller går i institution/skole i Glostrup.

Læs mere om Familierum her: www.familierum.dk

 

Valg til forældrebestyrelsen

På forældremøde i april måned vælges der blandt forældrene mindst 3 og højst 7 repræsentanter samt 2 suppleanter til Forældrebestyrelsen.

Der udover vælger medarbejderne på et personalemøde 2 medarbejderrepræsentanter samt 1 suppleant til Forældrebestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen har stemmeret.

Engtoftens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær, og er samtidig rådgiver på kommunalbestyrelsens vegne med hensyn til beslutningernes lovhjemmel.

Forældrebestyrelsens arbejde

Der er lovgivet om hvad der er forældrebestyrelsens arbejde, og arbejdsgrundlaget er: Styrelsesvedtægt for de kommunale 0-6 års dagtilbud i Glostrup Kommune 2011. Disse bygger på Dagtilbudsloven §14-15-16 samt vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud.

Lovgivningen om forældrebestyrelsens arbejde kan opdeles i to "områder" - den lovpligtige (minimums kompetence) og den mulige (maksimums kompetence)

Forældrebestyrelsen i en daginstitution skal fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og anvendelse af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer som Kommunalbestyrelsen har fastlagt. 

Forældrebestyrelsens mødeaktivitet

Forældrebestyrelsen holder normalt 4-5 møder om året. Formanden og lederen fastsætter i fællesskab dagsordenen.

Forældrebestyrelsen udarbejder referat af bestyrelsesmøderne som godkendes af medlemmerne,. Efterfølgende kan de ses på Tabulex. De bliver ligeledes journaliseret i Center for dagtilbud. 

 

Forældrebestyrelsens medlemmer

Tanja V. Bjarup

 Tanja_bjarup@yahoo.dk

 Forældrebestyrelse
 Lene Dietz  lene.dietz@gmail.com  Forældrebestyrelse
 Jesper Dalsgaard  jesperdalsgaard@hotmail.com  Forældrebestyrelse
 Tobias B. Juhl

 tobiasbuchjuhl@gmail.com

 Forældrebestyrelse
 Trine B. Hemmingsen  trine133@hotmail.com  Forældrebestyrelse
 Michael Andersen

 bill8maj2014@hotmail.com

 Forældrebestyrelse
Malou Lunderød

 Malou_L86@hotmail.com

 Forældrebestyrelse
Camilla Lauge  camillalauge@outlook.dk  Suppleant
Selda Karakurt  selda1234@live.dk  Suppleant
     
Gitte Bierbaum  gitte.bierbaum@glostrup.dk  Personale repræsentant
Tanja Kristoffersen  Tanja.kristoffersen@glostrup.dk  Personale repræsentant
Christina Wahlstrøm

 christina.wahlstrom@glostrup.dk

 Suppleant
Marianne Isaksen  marianne.isaksen@glostrup.dk Referent